Menu Zamknij

Stoprynny

Stoprynny typu Pusz

Stoprynny to tunele z kratami wpadowymi, które pozwalają na bezpieczne przemieszczenie się małych zwierząt pod drogą.

Kiedy płaz lub inne małe zwierzę porusza się wzdłuż płotka i dotrze do prostopadle biegnącej drogi (np. serwisowej), może kontynuować swoją wędrówkę bez konieczności wychodzenia na powierzchnię jezdni i zmiany kierunku poruszania się.

W przypadku sytuacji odwrotnej tj. jeżeli płaz znajdzie się na powierzchni drogi i wejdzie na kratę – wpadnie do tunelu, a po wyjściu z niego będzie przemieszczać się wzdłuż płotka naprowadzającego.

Stoprynny typu Pusz powstały w wyniku kompromisu między ochroną ekologiczną (wytycznymi "Poradnika ochrony płazów" ), a bezpieczeństwem ruchu drogowego (określonymi zgodnie z PN-EN 1433_2005P).

Elementy pierwszy i ostatni stoprynny wyposażone są w odporną na korozję siatkę z włókna szklanego, która pozwala na szczelne połączenie stoprynny z płotkami naprowadzającymi bez względu na ich rodzaj.

Dno stoprynny firmy Pusz pokryte jest drobnym żwirkiem, który jest wlaminowany na stałe w powierzchnię tunelu. Nawet obfite opady i silne wiatry nie usuną posypki, a naturalny charakter przejścia będzie zawsze zachowany.

Laminat dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej i włókniny szklanej wykazuje bardzo wysoką odporność na agresję środowiska i charakteryzuje się też dużą wytrzymałością mechaniczną i możliwością barwienia. Laminat wykonany z czystych żywic w kolorze zielonym komponuje się ze środowiskiem.

W porównaniu z prefabrykatami betonowymi czy polimerobetonowymi, elementy stoprynny są lekkie i łatwe w montażu.
Stoprynna składa się z dwóch elementów:
  • z laminatowej rynny, której szerokość dna wynosi 50 cm (zgodnie z wytycznymi "Poradnika ochrony płazów"). Długość pojedynczego elementu to 1m. Grubość rynny waha się od 1,2 cm do 2,8 cm w zależności od technicznych uwarunkowań. Pierwszy oraz ostatni element tunelu wyposażony jest w siatkę szklaną o boku oczka 5x5mm, która pozwala na szczelne połączenie stoprynny i płotka naprowadzającego.
  • z żeliwnej kraty, której szerokość wynosi 59cm, a długość 50 cm (na jeden element laminatowy przypadają dwie kraty). Szerokość otworów w kracie wynosi 75/40 mm oraz 75/64 mm.

Ustawianie stoprynny

  • Przed rozpoczęciem prac należy wziąć pod uwagę płynne połączenie płotków naprowadzających ze stoprynną.
  • Należy zrobić wykop w nawierzchni drogi na szerokość 120 cm i głębokość 60cm
  • Następnie wykonać podstawę betonową C 20/25 o grub. 10 cm i zagęścić na warstwie nośnej.
  • Na tak przygotowanej podstawie, ustawić elementy stoprynny (el. muszą stykać się ze sobą)
  • Wykonać opaskę fundamentową boków o grubości 20 cm z betonu klasy C 20/25.
  • Wylać i zagęścić równomiernie beton po obu stronach stoprynny.
  • Ułożyć wierzchnią warstwę drogi.
  • Na końcu należy oczyścić dno stoprynny z resztek betonu i/lub asfaltu.