Menu Zamknij

Pochylnie

Pochylnie dla płazów

Pochylnie dla płazów to elementy pozwalające na bezpieczne wyjście płazom i innym małym zwierzętom z pułapki, którą mogą się stać wygrodzone zbiorniki retencyjne, strome rowy, studnie lub gdy zwierzę znajdzie się po niewłaściwej stronie wygrodzenia. Firma PUSZ opracowała szereg rozwiązań w formie pochylni dostępnych w różnych wariantach.

Firma PUSZ opracowała szereg rozwiązań w formie pochylni dostępnych w różnych wariantach.

Pochylnia powracająca dla zwierząt

Jeżeli płaz lub inne małe zwierzę przedostanie się przez płotek wygradzający, wówczas, dzięki zastosowaniu pochylni, ma szansę na powrót do bezpiecznej strefy.

System pochylni składa się z:

  1. pochylni
  2. podestu
  3. wspornika

które mocowane są do płotka naprowadzającego ze słupkami (4).

Żabi mostek jako wyjście ze zbiorników retencyjnych

Wiele zbiorników retencyjnych posiada strome brzegi, które uniemożliwiają małym zwierzętom wydostanie się z nich. W podobnych przypadkach konieczne jest zastosowanie pochylni w formie żabich mostków, które są poprowadzone od dna zbiornika do brzegu. Istnieje możliwość regulowania konta nachylenia pochylni poprzez odpowiednie docięcie łącznika.

Firma PUSZ może zaproponować również inne rozwiązania dostosowując je do wymagań Zamawiającego i warunków terenowych.

Pochylnie dla płazów do korytek typu krakowskiego

Korytka i rowy odwadniające ze stromymi brzegami stanowią dla płazów i innych małych zwierząt pułapkę, z której często nie są w stanie się wydostać. Wspomniane elementy odwodnienia występują zarówno przy drogach krajowych, jak i wzdłuż torów kolejowych. Firma PUSZ opracowała rozwiązanie w formie pochylni umożliwiającej ucieczkę i bezpieczne wyjście zwierząt na skarpę.Według “Poradnika ochrony płazów” R. Kurka, M. Rybackiego, M. Sołtysika rozwiązania takie powinny być zastosowane na całej długości odcinków dróg przebiegających przez obszary występowania migracji płazów – nie rzadziej niż 1 pochylnia na 200 m rowów, natomiast w wypadku przecinania szlaków migracji płazów – co najmniej 1 pochylnia na 30 m rowów.


  • Są wykonane z laminatu – materiału odpornego na agresję środowiska.
  • Są lekkie i łatwe w montażu
  • Umożliwiają łatwiejsze niż elementy betonowe czyszczenie korytka lub rowu
  • Pochylnia ma wlaminowaną posypkę z piasku kwarcowego, co nadaje jej naturalny charakter.
Pochylnie do korytek krakowskich składają się z dwóch elementów: elementu o długości 155 cm oraz wyjścia na skarpę o długości 34 cm. Szerokość wyjścia waha się od 17 cm do 20 cm.
Instalację pochylni należy rozpocząć od montażu podestu umożliwiającego wyjście płazów na skarpę. Podest mocujemy do wierzchniej część korytka za pomocą dwóch śrub rozporowych ocynkowanych fi 8 mm o długości 60 mm z ocynkowanymi podkładkami. Następnie dopasowujemy pochylnię do podestu umieszczając jej górną część pod łącznikiem podestu. Mocujemy kołnierz pochylni do ściany korytka za pomocą 3 śrub rozporowych ocynkowanych fi 8 mm o długości 60mm z ocynkowanymi podkładkami. Na końcu nitujemy łącznik podestu z pochylnią (tak aby połączenie było szczelne) za pomocą 3 nitów zrywalnych Al/Fe 4×12 i podkładek.