Menu Zamknij

Półki dla zwierząt

Półki przełazowe jako przejścia dla małych zwierząt w przepustach

Narastające tempo rozwoju cywilizacyjnego, a co za tym idzie pogorszenie ciągłości środowisk leśnych i postępująca fragmentacja siedlisk naturalnych, stanowią poważne zagrożenie dla wielu gatunków zwierząt. Coraz większą barierą w migracjach zwierząt stają się drogi. Wykorzystanie więc już istniejących lub nowo powstałych przepustów jako przejść dla zwierząt pozwoli ograniczyć wyżej wymienione skutki działalności człowieka.

Firma Pusz proponuje adaptację tradycyjnych przepustów wodnych poprzez zainstalowanie półek z laminatu. Przejścia tego typu przeznaczone są dla płazów i gadów, ale mogą być wykorzystane także przez inne małe zwierzęta jak: łasice, gronostaje, wydry, borsuki, lisy, tchórze, jeże itp.

Aby zainstalowane półki przełazowe właściwie spełniły swoją funkcję, konieczne jest opracowanie płynnego ich połączenia z otoczeniem tzn. zastosowanie właściwego wyjścia półek z przepustu w postaci np. elementów narożnych lub tzw. żabich mostków i oparcia ich końca na sąsiadującym brzegu. Niewłaściwe jest również wykonanie półek przełazowych poniżej poziomu średniego wody, prowadzące do zalewania ich powierzchni.

Skuteczność przejścia zależy również od obecności płotków, wygrodzeń naprowadzających. W przypadku braku tego typu wygrodzeń, tylko nieliczne osobniki będą docierały do półek. W trakcie migracji zwierzęta wybierają najkrótszą drogę przemieszczenia (na której często znajdują się przeszkody), dlatego niezbędne jest ich właściwe skierowanie.

Firma Pusz opracowała systemy półek wraz z płotkami, wygrodzeniami naprowadzającymi w kolorze zielonym , przyczyniając się tym samym do wzrostu skuteczności samych przejść, oraz zagwarantowania wyższej estetyki.

System półek do przechodzenia dla małych zwierząt w przepustach jest objęty ochroną patentu.

Laminat dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej i włókniny szklanej wykazuje bardzo wysoką odporność na agresję środowiska i charakteryzuje się też dużą wytrzymałością mechaniczną i możliwością stosownego zabarwienia. Laminat wykonany z czystych żywic w kolorze zielonym komponuje się ze środowiskiem.

Niewątpliwym atutem laminatu w porównaniu z tradycyjnymi stalowymi półkami jest brak zainteresowania nimi potencjalnych złodziei tzw. złomiarzy oraz brak korozji.

Półki przełazowe dla zwierząt firmy Pusz pozwalają na zastosowanie różnych wariantów wyjścia/wyjścia z przepustu (np.: na wprost, po skosie, pod różnymi kątami. W przypadku przejścia półki nad rowem, istnieje możliwość montażu tzw. żabiego mostka, który oprócz standardowych półek składa się z systemu belek i słupków. Półki przełazowe dla zwierząt firmy Pusz pozwalają również na zwężanie półki o szerokości 100 cm do 52 cm.

W porównaniu z prefabrykatami betonowymi czy polimerobetonowymi, elementy systemu półek z laminatu są lekkie i łatwe w montażu.

W zestawieniu z gabionami czy elementami betonowymi/polimerobetonowymi, półki przełazowe z laminatu nie ograniczają światła, a więc funkcjonalności przepustu.

Dzięki zastosowaniu kołnierza ograniczającego, zwierzęta nie spadają z powierzchni półki, a zastosowana wlaminowana posypka z piasku kwarcowego zapewnia zachowanie naturalnego charakteru przejścia, nawet w przypadku usunięcia warstwy humusu znajdującej się na półce.

Dzięki zastosowaniu połączeń półek między sobą na zakład, konstrukcja przejścia jest szczelna na całej długości.
Przejścia dla zwierząt firmy Pusz wykonywane są jako półki z laminatu poliestrowo-szklanego o szerokości 30, 52, 60 lub 100 cm i długości 121,5 cm, łączone na zakład o szerokości 5 cm. Grubość laminatu waha się od 2 do 6 mm w zależności od funkcji elementu wchodzącego w skład zaproponowanego systemu przejścia.

Odpowiednia wytrzymałość półki zagwarantowana jest przez zastosowanie wzmocnień w postaci drobnych przetłoczeń wzdłużnych i poprzecznych i wygiętych kołnierzy zewnętrznych.

Firma Pusz proponuje dwa sposoby mocowania półek. Pierwszy z nich za pomocą trójkątnych wsporników montowanych do ściany przepustu. Drugi przewiduje takie konstrukcyjne wzmocnienie półki, by mogła ona być zainstalowana przez przymocowanie kołnierza do ścian przepustu za pomocą śrub rozporowych, bez dodatkowych elementów wspierających.

Dzięki zastosowaniu posypki z drobnego żwirku na powierzchni półki oraz wyłożenia jej ok. 2-3 cm warstwą rodzimego gruntu, zachowany został naturalny charakter przejścia. Półki nie wykazują odkształceń przy obciążeniach do 100 kg, nie wpadają w wibracje a boczne kołnierze o wys 7 lub 9 cm w przypadku półek o szerokości 100 cm zapewniają bezstresowe przejście małych zwierząt przez przepust.

W miejscu wejścia/wyjścia z przepustu, w razie konieczności zmiany kierunku półki, zaleca się zastosować kątowy element półkowy (łącznik). Wsporniki, do których przymocowuje się półki przytwierdza się do ścian przepustu śrubami rozporowymi. Półki natomiast łączy się nitami do wsporników, podobnie zresztą jak kolejne elementy półek. W przypadku kątów < 90o kątowy element półkowy należy przyciąć w odpowiednim miejscu dopasowując go do istniejących warunków. Element narożny należy łączyć zawsze z szerszą stroną półek poprzez nitowanie zakładu dna i kołnierza. Mocowanie półek należy rozpoczynać od naroża wejścia/wyjścia przepustu.

Jeżeli przy wyjściu z przepustu brzeg na którym oparty ma zostać koniec półki, znajduje się w znacznym oddaleniu, półkę należy zainstalować na belce z podporami w postaci słupków. Słupki należy instalować co 600 mm, wkopując je na mniej więcej tej samej wysokości (z zachowaniem małego spadku ku skarpie w celu spływu wody) na głębokość przynajmniej 500 mm. Wejście na półkę będzie zagwarantowane przez zastosowanie płotków naprowadzających zainstalowanych na skarpie.