Menu Zamknij

Płotki naprowadzające

Płotki naprowadzające, wygrodzenia dla zwierząt firmy Pusz

System płotków naprowadzających firmy Pusz ma zapobiegać ginięciu płazów, gadów i innych małych zwierząt podczas migracji, które nasilają się szczególnie wczesną wiosną i latem po ulewnych deszczach. Ograniczenie śmiertelności ww. zwierząt jest możliwe dzięki dwóm podstawowym funkcjom, jakie spełniają płotki naprowadzające – płotki zatrzymują przemieszczające się osobniki i zmieniają ich kierunek ruchu naprowadzając je jednocześnie na przejścia umożliwiające bezpieczne przekraczanie drogi.

Dzięki zastosowaniu systemu płotków naprowadzających, wygrodzeń dla zwierząt nie tylko płazy mogą bezpiecznie odbyć drogę do terenów składania skrzeku, ale również kierowcy nie są zmuszeniu do wykonywania niebezpiecznych manewrów, aby ominąć przechodzące przez szlak komunikacyjny płazy.

W sytuacji kiedy, płotki są przewidziane do zainstalowania przy siatkach naprowadzających dla dużych zwierząt, istnieje możliwość ich montażu bez konieczności wkopywania słupków. Wykorzystuje się wówczas siatkę.

Płotki naprowadzające,wygrodzeń dla zwierząt można i powinno się stosować wraz z systemem przejść dla zwierząt instalowanych w przepustach w postaci półek z laminatu firmy Pusz. Takie rozwiązanie gwarantuje zachowanie ciągłości szlaków komunikacyjnych płazom, gadom i innym małym zwierzętom.

System płotków naprowadzających firmy Pusz spełnia wymagania stawiane m.in. w „Poradniku ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki” Rafał T. Kurek, Mariusz Rybacki, Marek Sołtysiak.


Laminat dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej i maty szklanej wykazuje bardzo wysoką odporność na agresję środowiska co w połączeniu z wysoką wytrzymałością mechaniczną jest idealnym materiałem do tego typu zastosowań. Ww. cechy nie są osiągalne w przypadku płotków betonowych czy polimerobetonowych. Laminat wykonany jest z czystych żywic w kolorze zielonym, co gwarantuje dużą trwałość oraz dobrze wpasowuje się w środowisko.

Istnieje techniczna możliwość instalowania płotków, wygrodzeń na terenie wznoszącym się (skarpy) oraz opadającym. Możliwe jest wykonanie zakrętów podyktowanych przez ukształtowanie terenu lub inne czynniki. W ramach systemu opracowany został sposób instalacji płotków do dużych ogrodzeń leśnych i bram autostradowych.

Płotki z laminatu, w porównaniu z elementami z betonowymi czy polimerobetonowymi, zapewniają szczelność konstrukcji na łączeniach elementów, które mają tendencje do wypełniania gruntem i przerastania przez rośliny oraz mogą być powodem klinowania się małych zwierząt.

Laminat jest materiałem gładkim w naturalnym, zielonym kolorze, nie posiada porów, a płazy czy inne zwierzęta ześlizgują się z jego powierzchni. Powierzchnia laminatu nie nagrzewa się i nie odstrasza zwierząt, jak to ma miejsce w przypadku płotków, wygrodzeń w kolorze czarnym.

Płotki z laminatu firmy Pusz zapewniają ochronę przed przekraczaniem górnej krawędzi elementu dzięki zastosowaniu daszka ustawionego pod kątem.

Zastosowanie bieżni czyli poziomej półki zintegrowanej z główną ścianką płotka znacznie poprawia skuteczność naprowadzania zwierząt i zapobiega zarastaniu powierzchni gruntu przylegającej do ścianek ogrodzenia.

Elementy z betonu czy polimerobetonowe są podatne na przechyły i przesunięcia ze względu na osiadanie ziemi. Płotki z laminatu firmy Pusz gwarantują stabilność, dzięki zastosowaniu specjalnych słupków oraz małej wagi prefabrykatów.

W zestawieniu ze standardowymi płotkami polimerobetonowymi lub betonowymi, które są ciężkie, trudne i bardzo kosztowe w montażu, płotki, wygrodzenia laminatowe wypadają znacznie korzystniej. Są bowiem lekkie (przy długości 1200 mm waga wynosi od 5 do 7 kg w zależności od grubości laminatu) i łatwe w instalacji.

Płotki, wygrodzenia z laminatu firmy Pusz charakteryzują się małą rozszerzalnością liniową. Dla porównania - elementy wykonane z HDPE (polietylenu) mają dziesięciokrotnie wyższą rozszerzalność liniową, co skutkuje wyginaniem, przechylaniem się konstrukcji płotków, wygrodzeń.


Opis techniczny płotków naprowadzających firmy Pusz

Płotki naprowadzające dla zwierząt firmy Pus zwykonywane są jako panele z laminatu poliestrowo-szklanego o wysokości 660 mm (160 mm panelu wkopane zostaje w grunt). W górnej części panelu znajduje się daszek o szerokości większej niż 100 mm, nachylony do pionowej powierzchni pod kątem od 45º do 90º. W skład systemu wchodzą również słupki o długości 1000 mm wykonane z laminatu w kształcie kątowników (z czego 500 mm wkopuje się w ziemię, a na pozostałej długości przytwierdza się panel).

Płotek wyposażony jest również w bieżnię w postaci poziomej półki instalowanej nitami do paneli płotka. Bieżnia pochylona jest w kierunku terenu (dla grawitacyjnego spływu wody opadowej).

W ofercie firmy Pusz znajduje się również prostsza i tańsza wersja płotka, w której oprócz podanych wyżej elementów, brak jest bieżni, czyli poziomej półki instalowanej do paneli plotka.

Panele łączone są między sobą na zakład a następnie do słupków przez nitowanie.
Grubość laminatu waha się od 2 do 3 mm w zależności od funkcji elementu wchodzącego w skład zaproponowanego systemu płotków.

Płotek z drenażem stosowany jest najczęściej na skarpach, gdzie istnieje ryzyko podmycia i przewrócenia jego konstrukcji przez wody opadowe. Drenaż ma postać siatki zamocowanej na otworach wykonanych w płycie.

Przedstawiony drenaż jest bardzo trwały i odporny na warunki atmosferyczne, w marginalnym stopniu wpływa na sztywność płotka. Charakteryzuje się wysoką przepustowością wody i stanowi barierę dla przejścia małych zwierząt.

W przypadku konieczności zabezpieczenia skarpy przed osuwaniem zaleca się zastosowanie grodzic z tworzywa sztucznego np. PCV. Grodzice wbija się w grunt pozostawiając nad jego powierzchnią ok. 50 cm.

Do “ściany z grodzic” przytwierdza się za pomocą nitów płotek z laminatu. Ww. technologia oprócz funkcji ochronno-naprowadzających może pełnić funkcję drenażu. Wówczas wolne przestrzenie między płotkami a grodzicami wypełnia się do połowy tłuczniem lub grubym żwirem, co umożliwia odprowadzenie nadmiaru wody.